Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Τι μπορούν να σας προσφέρουν οι λύσεις διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού (HR management);

Η HR Analysis παρέχει στους πελάτες της μια οικονομικά αποδοτική λύση για τη διαχείριση του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού τους. Προσφέρουμε σε επιχειρήσεις, μεγάλες και μικρές, ολοκληρωμένη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ασφάλεια & Εκπαίδευση στο προσωπικό, τη Μισθοδοσία και τη Διαχείριση Παροχών.

Πρόκειται για τομείς που συχνά χρειάζονται εξορθολογισμό σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις ή είναι λειτουργίες που οι μικρότερες επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη τους πόρους για να χειριστούν και είναι οι τομείς της τεχνογνωσίας μας.

Στη Διαχείριση Προσωπικού αφιερώνουμε χρόνο για να προσαρμόσουμε τις ανάγκες σε υπηρεσίες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού κάθε εταιρείας με τις κατάλληλες λύσεις, ώστε να διασφαλίσουμε ότι η επιχείρηση λειτουργεί σε ένα ασφαλές πλαίσιο, εναρμονισμένο με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία!

Συνεργαζόμαστε στενά με την εταιρεία σας για να προσφέρουμε τους καλύτερους πόρους που σας επιτρέπουν να παραμένετε εστιασμένοι στις λειτουργίες της επιχείρησής σας, παραμένοντας παράλληλα ενήμεροι για κάθε αλλαγή της εργατικής νομοθεσίας, της διαχείρισης παροχών, των αποδοχών εργαζομένων και της διαχείρισης μισθοδοσίας.

Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες της HR Analysis βοηθούν ουσιαστικά τις επιχειρήσεις. Είμαστε αφοσιωμένοι στο να προσφέρουμε τις καλύτερες διαθέσιμες υπηρεσίες Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ήρθε η ώρα να επωφεληθεί η επιχείρησή σας

Ανθρώπινο Δυναμικό

Διαχείριση Παροχών

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

Διαχείριση Κινδύνων

Θέλετε να ενημερωθείτε για το πώς οι λύσεις μας μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξή σας;