Διαχείριση Παροχών Εργαζομένων

Στην HR Analysis μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ελκυστικό πακέτο διαχείρισης παροχών που θα ωφελήσει εσάς και τους υπαλλήλους σας.

Το περιβάλλον εργασίας και οι ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη και ανέλιξη είναι οι προτεραιότητες των εργαζομένων στην επιλογή μίας εταιρείας. Οι εταιρικές παροχές του εργοδότη πέρα του συμφωνημένου μισθού είναι το «παραπάνω» που θέλουν οι εργαζόμενοι για να είναι ευχαριστημένοι.

Το σύνολο των αγαθών ή των υπηρεσιών που προσφέρει επιπλέον του μισθού ο εργοδότης πρέπει να στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων. 

Η διατήρηση ενός ποιοτικού εργατικού δυναμικού και η δημιουργία ενός ικανοποιητικού περιβάλλοντος εργασίας προϋποθέτουν μία εταιρική πολιτική παροχών.

Η επιλογή παροχών προς εργαζόμενους οι οποίες συγκαταλέγονται στις αφορολόγητες, συνιστούν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων, που αυξάνει τη διαπραγματευτική τους δύναμη και δεν επιβαρύνονται με σημαντικό εργοδοτικό κόστος.

Ανάλογα με την επιχείρηση και το είδος της εργασίας, οι παροχές προς τους εργαζομένους διαφέρουν.

Η εταιρεία HR Analysis δουλεύοντας μαζί σας θα δημιουργήσει για την επιχείρησή σας και τους εργαζομένους σας ένα ελκυστικό πακέτο παροχών που θα σας αποφέρει μεγαλύτερα κέρδη και θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα των εργαζομένων.

Επιπλέον, θα σας απαλλάξουμε από το άγχος και την ταλαιπωρία της διαχείρισης κινήτρων για το ανθρώπινο δυναμικό.

Ήρθε η ώρα να επωφεληθεί η επιχείρησή σας

Ανθρώπινο Δυναμικό

Διαχείριση Παροχών

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

Διαχείριση Κινδύνων

Οι 5 top παροχές που κινητοποιούν τους εργαζόμενους

Οι επιπλέον ημέρες αδείας μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του ποσοστού της παραγωγικότητας των εργαζόμενων αλλά και σε αύξηση του ποσοστού παραμονής τους στην εταιρεία.

Η εξ΄αποστάσεως εργασία, όπου μπορεί να υποστηριχθεί, είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να βοηθήσετε τους εργαζόμενους να αναπτύξουν την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Επιπλέον κίνητρο αποτελεί και ο επαγγελματικός εξοπλισμός για την εξ΄αποστάσεως εργασία.

Οι εργαζόμενοι -και φυσικά κάθε άνθρωπος- εκτιμούν την αναγνώριση της προσπάθειας τους από τον εταιρεία στην οποία εργάζεται. Η έμπρακτη αναγνώριση της προσπάθειας σχετίζεται άμεσα με τη διατήρηση του ανθρώπινου  δυναμικού. 

Για τους νεότερους εργαζόμενους η εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό κίνητρο παραμονής σε μία επιχείρηση, καθώς εμπλουτίζουν το βιογραφικό τους με νέες δεξιότητες.

Οι νέες ευκαιρίες εργασίας εντός της εταιρείας έχουν όφελος για τις επιχειρήσεις. Η νέα θέση εργασίας μπορεί να συνδέεται με την εκπαίδευση ούτως ώστε ο εργαζόμενος να αποδώσει καλύτερα.

Θέλετε να ενημερωθείτε για το πώς οι λύσεις μας μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξή σας;