Διαχείριση Μισθοδοσίας

Αναρωτηθήκατε ποτέ, πόσο χρόνο και πόσα χρήματα θα μπορούσε να εξοικονομήσει η επιχείρησή σας αν δεν έπρεπε να κοπιάζετε με τις χρονοβόρες διαδικασίες της μισθοδοσίας;

Η HR Analysis χάρη στα εξειδικευμένα στελέχη της στη διαχείριση μισθοδοσίας μπορεί να σας αποδείξει πόσο πιο παραγωγική και κερδοφόρα μπορεί να είναι η επιχείρησή σας.

Η ομάδα μας εκτελεί με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα τις υπηρεσίες μισθοδοσίας.

Σας απαλλάσσουμε από το άγχος διαχείρισης μισθοδοσίας σε κάθε επίπεδο εφαρμογής της. Συνεργαζόμενοι μαζί μας η μόνη υποχρέωση σας θα είναι η πληρωμή των εργαζομένων σύμφωνα με την κατάσταση μισθοδοσίας που λαμβάνετε από την HR Analysis.

Αναλαμβάνουμε όλη την ευθύνη και φροντίζουμε η μισθοδοσία σας ώστε να είναι έγκαιρη και αποτελεσματική.

Οι υπηρεσίες μας στη διαχείριση μισθοδοσίας είναι:

 • Μηνιαία διαδικασία έκδοσης μισθοδοσίας (μισθών, έκτακτων αμοιβών, υπερωριών, ασθενειών, προκαταβολών, δανείων, παροχών σε είδος)
 • Μηνιαία διαδικασία υπολογισμού και ηλεκτρονικής υποβολής ασφαλιστικών εισφορών και ΦΜΥ
 • Παροχή αποδείξεων πληρωμής, μισθοδοτικών καταστάσεων, λογιστικών άρθρων και οποιονδήποτε εκτυπώσεων μισθοδοτικών στοιχείων ζητηθούν
 • Διεκπεραίωση μαζικών πληρωμών εργαζομένων μέσω εξαγωγής αρχείου για τράπεζα και ηλεκτρονική αποστολή των αποδείξεων πληρωμών τους αν ζητηθεί
 • Στατιστικά στοιχεία για προσωπικό και αμοιβές
 • Προϋπολογισμοί κόστους
 • Αμοιβές μελών ΔΣ, Διαχειριστών εταιρειών
 • Διαχείριση και ηλεκτρονική υποβολή όλων των εντύπων στην ηλεκτρονική εφαρμογή ΕΡΓΑΝΗ του υπουργείου Εργασίας
 • Αντιπροσώπευση στους ελληνικούς ασφαλιστικούς φορείς
 • Υπηρεσίες ανθρωπίνου δυναμικού ( Καρτέλες εργαζομένων, Βιβλίο αδειών, Βιβλίο υπερωριών, συμβάσεις εργαζομένων, συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα κ.τ.λ.)
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ασφαλιστικά και εργατικά ζητήματα καθώς και έγκυρη ενημέρωση των πελατών για οποιαδήποτε αλλαγή στην εκάστοτε εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία
 • Συνεργασία με εξειδικευμένους και έμπειρους Συνεργάτες σε περιπτώσεις ειδικών θεμάτων (Εργατολόγους, Δικηγόρους, Ορκωτούς Ελεγκτές κ.λ.π.)

Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες μισθοδοσίας της HR Analysis βοηθούν αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις. Είμαστε αφοσιωμένοι στο να προσφέρουμε τις καλύτερες διαθέσιμες υπηρεσίες στη Διαχείριση της Μισθοδοσίας σας.

Διαχείριση Μισθοδοσίας online

Η διαχείριση της μισθοδοσίας είναι μία από τις πιο δύσκολες και χρονοβόρες διαδικασίες που αντιμετωπίζει μια εταιρία όταν διαχειρίζεται στοιχεία του προσωπικού της. Στην HR ANALYSIS σας προσφέρουμε online λύση διαχείρισης μισθοδοσίας και γι΄αυτό μπορούμε να υποστηρίζουμε επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα.

Δείτε το demo της online πλατφόρμας TAX TIPS που χρησιμοποιούμε για τη διαχείριση μισθοδοσίας των πελατών μας.

Ήρθε η ώρα να επωφεληθεί η επιχείρησή σας

Ανθρώπινο Δυναμικό

Διαχείριση Παροχών

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

Διαχείριση Κινδύνων

Θέλετε να ενημερωθείτε για το πώς οι λύσεις μας μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξή σας;