Βοηθός Λογιστή

Share your love

Αρμοδιότητες:
• Έλεγχος και καταχώρηση παραστατικών δαπανών, αγορών
• Καταχώρηση και παρακολούθηση τραπεζικών συναλλαγών
• Έλεγχος εγγραφών MyData
• Συμφωνία υπολοίπων με πελάτες, προμηθευτές και λοιπούς συνεργάτες
• Υποστήριξη σε όλο το φάσμα των εργασιών του λογιστηρίου

Απαραίτητα Προσόντα:
• Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ λογιστικής ή οικονομικής κατεύθυνσης
• Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και τη τήρηση διπλογραφικών βιβλίων
• Γνώση φορολογικής νομοθεσίας και ΕΛΠ
• Άριστη γνώση Η/Υ, MS Office (Word, Excel), προγραμμάτων ERP
• Άριστη προφορική και γραπτή επικοινωνία
• Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
• Υπευθυνότητα, συνέπεια και ομαδικό πνεύμα
• Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες

Επιθυμητά Προσόντα:
• Γνώση συστήματος ERP SoftOne
• Γνώση εργατικής νομοθεσίας και μισθοδοσίας

Παροχές

• Πενθήμερη Πλήρης και μόνιμη απασχόληση (Δευτέρα – Παρασκευή)
• Προοπτικές Εξέλιξης
• Ανταγωνιστικό Πακέτο Αποδοχών (Σταθερή αμοιβή ανώτερη του βασικού μισθού & ανάλογη των προσόντων)